تاریخ روز : دوشنبه 25 تیر 1403

هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب شیراز

آخرین رویداد

certificate of proficiency

1400/06/11

certificate of registration

1400/06/11

گواهی تایید صلاحیت

1400/06/11

گواهی نمایندگی شرکت تکاب اتصا

1400/06/11

برچسب ها
ما را دنبال نمایید :

هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب شیراز

حضور در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب شیراز
اشتراک گزاری :
نظرات دوستان

هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب شیراز

3/21/2021 12:00:00 AM
حضور در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب شیراز

دیدگاه شما
محصولات پیشنهادی
اوت لت