جنس از فوالاد فنر و ضخامت 3 میلی مترمقاوم در برابر سایش و ضربه
نظرات دوستان

تعاونی دانش بنیان بسپار امایش پارسیان "آموزش-تولید-خدمات فنی مهندسی-مشاوره و عارضه یابی- خدمات مالکیت فکری-تامین کالا و تجهیزات"