جنس از PVC،طبق استاندارد EN397. مناسب برای پروژه های عمرانی و مهندسی
نظرات دوستان

پرشین سیفتی: تولید کننده انواع کلاه های ایمنی