عدم جوشکاری در نوسات برق (ولتاژبالا و یا افت ولتاژ) افزایش یکپارچگی اتصال کنترل اتوماتیک کاهش خطای انسانی در جوشکاری به دلیل تعیین پارامترهای جوش توسط دستگاه سازگاری بین الکتروفیوژن و دیگر سیستم های الکتروفیوژن بواسطه ی سیستم بارکد خوان کامپیوتری قابلیت استفاده برای لوله و اتصالات تا سایز ١٢٠٠ میلیمتر جهت مصارف آب و گاز
نظرات دوستان

تعاونی دانش بنیان بسپار امایش پارسیان "آموزش-تولید-خدمات فنی مهندسی-مشاوره و عارضه یابی- خدمات مالکیت فکری-تامین کالا و تجهیزات"